Tel: +383 44 168 157 Emailinfo@relux-ks.eu

Terpentin

Terpentin përdoret për të holluar bojrat alkide
Terpentin përdoret për pastrimin e pajisjeve dhe mjeteve të punës dhe për largimin e bojës në Linoleum, parket dhe sipërfaqeve të tjera.
I dëmshem, i rrezikshëm për shendetin e njeriut
S2: Të Ruhet nga kontakti më fëmijët.
S46: Nëse gëlltitet të kërkohet ndihma e mjekut dhe të tregohet amballazha.
Gefahrenklasse: RID/ADR: Klasse 3, Code F1, UN-Nr.:1300

AlbanianEnglishGerman