Tel: +383 44 168 157 Emailinfo@relux-ks.eu

Rillenputz

Rillenputz Suva rrëshires në strukturë të kanalizuar rezistente ndaj motit, me ajrosje te lart. Mbrojtje e shtresës kundra shtimit të algave dhe kërpudhave.
Sipërfaqja: Suva, beton, çimento strukture, lyerje dispersioni me ngjyra, sisteme Termoizolime.
Pergatitja e sipërfaqes: Sipërfaqja duhet të jetë e fortë, e pastër, e thatë dhe e qëndrueshme,
Baza: RELUX Tiefgrund ELF. Shtresa e ndërmjetme: 1 x RELUX Quartzgrund.
Shtresa e sipërme: RELUX Rillenputz R
Ruajtja: Mund të ruhet për 1 vit nëse ruhet sipas mënyrës së duhur (në vend të freskët, të thatë, mbi nivelin e ngrirjes).
Udhëzime: Përdorni vetëm material me të njëjtin numër serie për sipërfaqet e pandërprera.
Mos e përdorni nën dritën e drejtpërdrejtë të diellit. Respektoni fletën e të dhënave teknike dhe lejën e përgjithshme të miratuar për ndërtim. Katalogu Evropian i Mbetjeve (KEM 2002): 080112.

AlbanianEnglishGerman