Tel: +383 44 168 157 Emailinfo@relux-ks.eu

Innen Silikonfarbe

Innen Silikonfarbe Bojë muri me silikon e kualitetit të lartë për ambiente të brendshme pa lëndë tretëse dhe plastifikuese, me mbulushmeri te lart. E bardhë natyrale ose me ngjyra, mat pa shkëlqim. Rezistuese ndaj gërryerjes dhe lagështira: sipas standardit, DIN En13300 Përdorimi: I përshtatshëm për ndërtesa publike, Shkolla, Qerdhe, Spitale, ndërtime të reja dhe punime rikonstruktuese. Përgatitja e sipërfaqes: Sipërfaqja duhet të jetë e qëndrueshme, e pastër, e thatë, pa yndyrë, dyllë, silikon dhe pluhur. Baza: Forcojini sipërfaqet e shkërmoqura dhe sipërfaqet ranore me RELUX Tiefgrund ELF. Shtresa e par 10% Uj I Paster Shtresa e dyt 5%: Uj i Paster Të gjitha të dhënat e sakta sipas lyerjes. Respektoni fletën e të dhënave teknike dhe fletën e të dhënave të sigurisë.
Përmbajtja VOC: Vlera limit e BE-së për produktin (Kat A/a:75g/l (2007); 30g/l (2010)). Ky produkt përmban maksimumi 1g/l Katalogu Evropian i Mbetjeve (KEM 2002): 080111.

AlbanianEnglishGerman