Tel: +383 44 168 157 Emailinfo@relux-ks.eu

Edelputz

Edelputz Suva rrëshires në strukturë të plotë rezistente ndaj motit, për brenda dhe jasht, me ajrosje te lart. Mbrojtje e shtresës kundra shtimit të algave dhe kërpudhave. Sipërfaqja: Suva,
beton, çimento strukture, lyerje dispersioni me ngjyra, sisteme Termoizolime. Pergatitja e sipërfaqes: Sipërfaqja duhet të jetë e fortë, e pastër, e thatë dhe e qëndrueshme, Baza: RELUX Tiefgrund ELF Shtresa e ndërmjetme: 1 x RELUX Quartzgrund. Shtresa e sipërme: RELUX Edelputz. Ruajtja: Mund të ruhet për 1 vit nëse ruhet sipas mënyrës së duhur (në vend të freskët, të thatë, mbi nivelin e ngrirjes). Udhëzime: Përdorni vetëm material me të njëjtin numër serie për sipërfaqet e pandërprera.Mos e përdorni nën dritën e drejtpërdrejtë të diellit. Respektoni fletën e të dhënave teknike dhe lejën e përgjithshme të miratuar për ndërtim. Katalogu Evropian I Mbetjeve (KEM 2002): 080112.

AlbanianEnglishGerman