Tel: +383 44 168 157 Emailinfo@relux-ks.eu

Acrylfassadenfarbe

Acrylfassadenfarbe Bojë mbushëse Acryl, kompakte, strukturë e njëtrajtshme, mat. Sipërfaqja: Suva minerale, suva me dispersion, beton, lyerje me dispersion, mur tulle dhe mur me sipërfaqe të lëmuar. Përgaditja e sipërfaqes: Sipërfaqja duhet të jetë e fortë, e pastër, e thatë, e qëndrueshme dhe në gjendje të mirë. Baza: RELUX, Tiefgrund ELF. Shtresa e parë: E holluar deri në 10 % me ujë. Shtresa dytë: E holluar deri në 5% me ujë. Udhëzime: Fleta me të dhënat e sigurisë është e disponushme sipas kërkesës së përdoruesve profesionist. Vini re fletëpalosjen e vlefshme teknike. Përmbajtja VOC: Vlera limit e BE-së për produktin (Kat A/c:75g/l (2007); 30g/l (2010)). Ky produkt përmban maksimumi 40g/l Katalogu Evropian i Mbetjeve (KEM 2002): 080111.

AlbanianEnglishGerman